Ali GÜNEŞ

Müdür


Ali Güneş, 1991 yılında Ankara-Türkiye Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Akademik kariyerine 1993 yılında Kars Kafkas Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak başladı. Daha sonra lisansüstü çalışmaları için İngiltere’ye gitti. 1994 yılın da İngiltere’de Dundee Üniversitesinde “The Use of Modern Symbols in Virginia Woolf’s To the Lighthouse” tezini üstün başarı ile tamamladı. Aynı yıl Dundee Üniversitesi'nde doktora çalışmasına başladı ve daha sonra danışmanı ile birlikte Liverpool John Moores Üniversitesine gitti. Doktora derecesini 1999 yılında ““Virginia Woolf’s Conception of the Subject: Modernist Fluidity or Romantic Visionary?” başlıklı tezi ile kazandı.

Ali Güneş, 1999 yılında Kafkas Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümündeki görevine geri döndü.  200 yılında Yardımcı Doçent olan Ali Güneş, 2007 yılına kadar aynı üniversitede çalıştı. Eylül 2007'de istifa etti ve Doç. Dr. olarak Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde çalışmaya başladı. Önce İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı Koordinatörü, ardından Mart 2008-Ocak 2011 tarihleri ​​arasında Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Daha sonra 2010 yılında Karabük Üniversitesinde çalışmaya başladı. 2012 yılında profesörlük unvanına yükseltti. İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde İngiliz edebiyatı dersi vermenin yanında 2014-2018 yılları arasında Karabük Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yaptı. Temmuz 2018'de Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde profesör olarak geçti ve Rektör yardımcılığı ve Yabancı Diller Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. 2020 yılında, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde Öğretim Üyeliğinin yanı sıra Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü olarak görev almıştır. Ali Güneş, 2021 yılının Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü olarak çalışmaktadır. Ayrıca aynı üniversitede Erasmus Kurum Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Ali Güneş, Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Komisyonu Üyeliği, Üniversitelerarası Kurul üyeliği, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK Danışma Kurulu ve YÖK Denklik Birimi Filoloji alanında yürütücülük gibi görevlerde bulundu.

İlgi alanlar, romantik ve modern İngiliz edebiyatı, edebiyat eleştirisi, kadın ve kültür çalışmaları olup bu alanda çok sayıda bildiri, makale ve gazete yazıları bulunmaktadır. Ayrıca, bu alanlarla ilgilide Medikal Pasajlar ve Sözlük (2002), Medeniyetin Karanlık sayfaları (2007) ve İngiliz Edebiyatında Modernizm (2012) adlı 3 kitabı bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Murat KAYA

Müdür Yardımcısı / Hazırlık Programları Bölüm Başkanı


Murat KAYA, lisans derecesini Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim Eğitimi anabilim dalında yüksek lisans tez çalışmalarını tamamlamıştır. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli kurumlarda İngilizce Öğretmeni ve yönetici pozisyonlarında görev almıştır. 2020 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda kariyerine devam etmekte olan Murat KAYA Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır."

Hasan SAVAŞ

Müdür Yardımcısı / İngilizce Hazırlık Programı Koordinatörü


Hasan Savaş, Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde Lisans, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında Yüksek Lisans ve Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında Doktora eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi, yabancı dil eğitiminde kullanılan yazma becerileri puanlama rubriklerinin güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirmek ve geliştirmek üzerinedir. Doktora tezi, Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan İngilizce Öğretim Görevlilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen bir öğretmen değerlendirme modeli geliştirmek üzerinedir. Yabancı dil eğitimi, öğretmen eğitimi, öğretmen değerlendirmesi ve öğretmenlerin profesyonel gelişimi gibi alanlarda akademik çalışmalarına devam etmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve yönetici pozisyonlarında görev almıştır. Hasan Savaş 2020 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalışmaktadır.

Şirin Kübra YAĞMUR

Türkçe Hazırlık Programı Koordinatörü


YAĞMUR, lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Üniversite eğitimini bir yıl erken ve derece ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi programında tamamladı. Yüksek lisans tezinde, okuma tutumu ile ilgili deneysel bir çalışma yürüttü. Bu süreçte bir kamu kurumunda eğitmen olarak görev yaptı ve kurumun planladığı Avrupa Birliği Projesi kapsamında üç yıl boyunca uluslararası öğrencilere “Yabancı Dil Olarak Türkçe” dersleri verdi. 2018-2020 yılları arasında farklı üniversitelerden “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası” aldı. “Çocuk Kitaplarının Seçimi, Okuma ve Yazma Becerisinin Gelişimi, Okuma Kültürü, Kitap ve Çocuk, Akademik Türkçe, Yazma Becerisi, Etkili İletişim” gibi muhtelif başlıklarda eğitim ve seminerler verdi. Yağmur, Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi programında doktora eğitimine tam burslu devam etmektedir. 2020 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Türkçe Hazırlık Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Harun GERGİN

Yüksekokul Sekreteri