İngilizce Hazırlık Programı

Buket KARA

Öğretim Görevlisi / Birim Sorumlusu


Buket Kara, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisansını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce Biruni Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev almıştır. Buket Kara 2020 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Tubanur PİRDAL

Öğretim Görevlisi / Birim Sorumlusu


Tubanur Pirdal, lisans derecesini 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim alanında yapmış olup tez aşamasındadır. Tez çalışması “İkidillik Durumunda Çizgisel Uzaklık ve Dizilişin Birinci Dilde Ad Öbeklerinin İşlemlemesine Etkisi” hakkındadır. 2020 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Öncesinde ise iki yıl kolej deneyiminden sonra Türk Hava Kurumu Üniversitesinde Öğretim Görevliliği yapmıştır.

Yeşim UĞURLU ŞEN

Öğretim Görevlisi / Birim Sorumlusu


Yeşim Uğurlu Şen Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde Lisans, ve Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi, yabancı dil olarak İngilizce öğretilen sınıflarda yönerge verme uygulamaları üzerinedir. Yabancı dil eğitimi alanında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi pozisyonlarında görev almıştır. Yeşim Uğurlu Şen, 2022 Nisan ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi pozisyonunda çalışmaktadır

Aysu Esra TURHAN DEMİR

Öğretim Görevlisi


Aysu Esra Turhan Demir lisansını 2015 yılında Celal Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Celal Bayar Üniversitesi’nden pedagojik formasyon sertifikasını aldı. Şu anda Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi alanında yüksek lisansını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi’ne başlamadan önce Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi gibi farklı üniversitelerde ve çeşitli dil kurslarında çalıştı. 2022 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Büşra TOKMAK OOM

Öğretim Görevlisi


Büşra Tokmak Oom, Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Şu anda Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında Yüksek Lisans yapmaktadır. Ankara Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce çeşitli kolejlerde İngilizce öğretmenliği yapmıştır. Büşra Tokmak Oom 2022 yılı Ocak ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi pozisyonunda çalışmaktadır.

Ebru GÜL

Öğretim Görevlisi


Ebru Gül, 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde lisans öğrenimine başlamıştır. Lisans öğrenimi süresince, Erasmus öğrenci değişimi programıyla iki akademik dönemini Almanya’nın Augsburg şehrindeki Augsburg Üniversitesinde geçirmiştir. Lisans öğrenimi süresince dil okullarında ders vermiştir. 2019 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden bu yana okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise gibi kademelerin yanı sıra yetişkin gruplarıyla da çalışmıştır. Birleşmiş Milletler Göç Örgütü ile birlikte yapılan proje çerçevesinde İçişleri Bakanlığı personeline İngilizce öğretmenliği yapmıştır. 2021 yılından beri Ankara Üniversitesi TÖMER, OSTİM Teknik Üniversitesi gibi kurumlarda İngilizce öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2021 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” bölümünde yüksek lisansına başlamıştır. Dil öğretiminde materyal hazırlama üzerine çalışmalar yapmaktadır. 2022 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda Öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Ebru ŞEN

Öğretim Görevlisi


Ebru Şen lisans derecesini Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Atatürk Üniversitesi’nde pedagojik formasyon sertifikasını almıştır. Şu anda Medeniyet Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli kurumlarda İngilizce öğretmeni ve İngilizce öğretim görevlisi pozisyonlarında görev almıştır. 2021 yılı Ekim ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Eda YILDIRIMER

Öğretim Görevlisi


Eda Yıldırımer Eda Yıldırımer lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. Aynı zamanda Sosyoloji alanında yandalını tamamlaşmıştır. Şuan Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngiliz Dili Öğretimi alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Elif Merve YALÇIN

Öğretim Görevlisi


Öğretim Görevlisi Elif Merve Yalçın, Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde Lisans derecesini tamamlamıştır ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yükseköğretimin Yönetimi anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi ve birim koordinatörü pozisyonlarında görev almıştır. Elif Merve Yalçın 2022 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi pozisyonunda çalışmaktadır.

Elif YILMAZ

Öğretim Görevlisi


Elif Yılmaz 2022 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisansına devam etmektedir. Dil edinimi ve tümce işleme süreçleri akademik ilgi alanlarındandır. Elif Yılmaz Eylül 2022’den beri Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmaktadır.

Elif YILMAZ

Öğretim Görevlisi


Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuş (2018) ve sonrasında Atılım Üniversitesi İngiliz Kültürü ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamış, (2021) ve yüksek Lisans tezinde fantastik kurgu üzerine çalışmıştır. Ankara Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce Ostim Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev almıştır. 2022 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Farah ELMI

Öğretim Görevlisi


Farah Elmi Amerikalıdır ve orada eğitim hayatını tamamlamıştır. Nicel araştırma ve matematiksel analiz konusunda uzmanlaşmış, Matematik ve İstatistik alanında iki farklı derece tamamlamıştır. Farah Elmi ayrıca, öğrenmeyi teşvik etme, öğrencilerin anlama ve bilgiyi işleme alt konularında Eğitimde Yüksek Lisans düzeyinde bir sertifikaya sahiptir. Ayrıca, Farah Elmi, Eğitim Liderliği ve Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Yabancı Dil olarak İngilizce Öğretimi sertifikasına sahiptir. İngilizce, Matematik ve diğer derslerin öğretilmesinde 20 yılı aşkın deneyimi vardır. Amerika ve Asya'daki okullarda öğretmenlik yapmıştır ve ayrıca Amerika ve Doğu Afrika'daki üniversitelerde ders vermiştir. Halen Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce Öğretim Görevlisi pozisyonunda görev yapmaktadır.

Faramarz Yaşar ABEDİ

Öğretim Görevlisi


Faramarz Yaşar Abedi, İran Azad Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde Lisans, Girne Amerikan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili Öğretimi anabilim dalında Yüksek Lisans ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalında Doktora eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini, hizmet-öncesi İngilizce öğretmenliği öğretmen adaylarının dil öğrenme öz-yeterlik ve dil öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine yapmıştır. Doktora tezini, öğretmen eğitiminde insan hakları eğitimine yönelik program geliştirme üzerine yapmıştır. Öğretmen eğitimi, program geliştirme, yabancı dil eğitimi, çok dillilik eğitimi, insan hakları ve sosyal adalet eğitimi gibi alanlarda akademik çalışmalarına devam etmektedir. Ankara Medipol Üniversitesine katılmadan önce İngilizce öğretmenliği ve üniversite okutmanlığı gibi çeşitli görevler almıştır. Faramarz Yaşar Abedi 2022 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi pozisyonunda çalışmaktadır.

Hande FİDAN

Öğretim Görevlisi


Hande Fidan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Öğrenci değişimi programına katılarak Almanya’daki Leuphana University of Lüneburg’ta İngilizce Öğretimi üzerine eğitim almıştır. Ankara Medipol Üniversitesine katılmadan önce çeşitli kurumlarda görev almıştır ve 2022 yılı Eylül ayında Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı’nda öğretim görevlisi olarak görev almaya başlamıştır.

Hatice Eslem BAŞAR

Öğretim Görevlisi


Hatice Eslem Başar, lisans eğitimini 2022 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. Aynı zamanda yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yan dal eğitimini tamamlamıştır. İngiliz Dili Eğitimi ve Öğretimi’ne oldukça ilgilidir bu nedenle lisans döneminde, alanında oldukça başarılı akademisyenlerin yer aldığı ‘METU FLE ELT Talks’ adlı projede ortak kurucu olarak yer almıştır. Ankara Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce çeşitli kurumlarda görev almıştır. Eslem Başar, 2022 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce Hazırlık Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır

Hatice SUMRUK ATEŞGÜL

Öğretim Görevlisi


Hatice Sumruk Ateşgül, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünden mezun oldu. Ardından, okulundan fazla ayrı kalamayıp yüksek lisans programını da Hacettepe Üniversitesinde, Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi programında tamamladı ve şimdi, aynı yerde doktora programına devam etmektedir. Sınıf söylemi, konuşma çözümlemesi, malzeme geliştirme ve Bilgisayar/Mobil Destekli Dil Öğretimi üzerine yapılan çalışmalarla profesyonel olarak ilgilenmektedir. Üniversite düzeyinde İngilizce öğretim görevliliğine 2015 yılında başlayıp günümüze dek çeşitli mesleki gelişim programlarına katıldı. Bu programlardan Ders İmecesi, Eylem Araştırması ve Yansıtıcı Öğretimde katılımcı, İş Birlikçi Takım Öğretiminde ise yöneten olarak yer aldı. Kendisi, 2020 yılından itibaren Ankara Medipol Üniversitesinde görevini sürdürmektedir.

Gülsevin GÜLERYÜZ KARA

Öğretim Görevlisi


Gülsevin Güleryüz Kara 2011 yılında Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek lisansını Nadeem Aslam'ın Viran Ülkenin Bekçisi ve Kör Adamın Bahçesi Romanlarındaki Uzamsal Politikalar konulu tezi ile 2018 yılında ODTÜ’de tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi’de tamamladığı pedagojik formasyon eğitiminin yanı sıra Cambridge CELTA ve DELTA Modül 1 sertifikalarına sahiptir. Halen Cambridge DELTA Modül 3 projesi üzerinde çalışmaktadır. Akademik amaçlı İngilizce, eleştirel pedagoji ve öğretmen yetiştirme akademik ilgi alanlarındandır. Gülsevin Güleryüz Kara Eylül 2022’den beri Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmaktadır.

Mehmet ŞAHİN

Öğretim Görevlisi


Mehmet Şahin lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Yabancı Diller Eğitimi departmanı İngilizce Öğretmenliği programında yüksek şeref öğrencisi olarak tamamlamıştır. Şu anda, yine Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Yabancı Diller Eğitimi Departmanı, İngiliz Dili Öğretimi programında yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesine katılmadan önce, İstanbul Okan Üniversitesi ve birçok farklı eğitim kurumunda Yabancı Dil Eğitmeni ve Öğretim Görevlisi olarak görev almıştır. Eylül 2022 itibariyle Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda görev almaya başlamıştır.

Nagehan ÖZHİM

Öğretim Görevlisi


İngilizce Öğretmenliği lisans derecesine (BA) sahiptir. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bölümü'nden 2020 yılında mezun oldu. İkinci sınıfta Erasmus programına katıldı ve staj programı da yaptığı İsveç'teki MidSweden Üniversitesi'nde derslere katıldı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi'nde İngilizce Öğretmenliği alanında yüksek lisans eğitimi görmektedir. Öğretim becerileri ve çevrimiçi öğretim üzerine akademik çalışmalarına devam ediyor. 2020-2021 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi'nde çalıştı. CEFR'ye göre A2, B1 ve B2 seviyelerinde konuşma, dilbilgisi, okuma, dinleme ve yazma dersleri vermiştir. Nagehan Özhim, Ocak 2022'den beri Medipol Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir.

Natelie OFLAZ

Öğretim Görevlisi


Natalie Oflaz lisans derecesini Uluslararası Litvanya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Cambridge Üniversitesi onaylı CELTA sertifikasına sahiptir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce farklı kurumlarda İngilizce Öğretmeni ve Öğretim Görevlisi pozisyonlarında görev almıştır. Natalie Oflaz 2022 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Öykü İNAL

Öğretim Görevlisi


Öykü İnal, Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Ankara Medipol Üniversitesine katılmadan önce Ostim Teknik Üniversitesinde İngiliz dili eğitmeni ve Berlitz Ankara da eğitim koordinatörlüğü yapmıştır. 2022 yılının Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce hazırlık programında İngiliz dili eğitmenliği yapmaktadır.

Sema ÖZARSLAN

Öğretim Görevlisi


Sema Özarslan, lisans derecesini Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi pozisyonunda görev almıştır. Cambridge Üniversitesi onaylı DELTA Module 2 sertifikasına sahiptir. Sema Özarslan 2020 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Simge ÇAKIR

Öğretim Görevlisi


Simge ÇAKIR, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmenliği bölümünde Lisans eğitimini tamamlaamıştır. Yüksek Lisans eğitimine Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi alanında devam etmektedir. Akademik ilgi alanları dilbilim, psikodilbilim, birinci ve ikinci dil edinimidir. Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce bir kolejde ortaokul derecesinde ve sonrasında çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi pozisyonlarında çalışmıştır. Simge ÇAKIR 2022 yılından itibaren Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi pozisyonunda çalışmaktadır.

Zeynep KARGALIOĞLU

Öğretim Görevlisi


Zeynep Kargalıoğlu, lisansını Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde yapmış, lisans eğitiminin bir dönemini Polonya’da Jagiellonian Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında yüksek lisansını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli kurumlarda ve üniversitelerde İngilizce öğretmeni/öğretim görevlisi pozisyonlarında görev almıştır. 2022 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi pozisyonunda çalışmaktadır.

Zorunlu Yabancı Dil Koordinatörlüğü

Dilara YAMAÇ KARA

Koordinatör - Öğretim Görevlisi


Dilara Yamaç Kara, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Bilimleri'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup, şu anda Ufuk Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi pozisyonunda görev almıştır. Dilara Yamaç Kara 2021 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Alper DUYSAK

Öğretim Görevlisi


Alper Duysak, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi bölümünde ve yüksek lisans derecesini Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri anabilim dalında tamamlamıştır. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli özel öğretim kurumlarında İngilizce Öğretmeni ve Yabancı Diller Koordinatörü olarak görev almıştır. Alper Duysak, 2020 yılı Ekim ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Batuhan ULAŞ

Öğretim Görevlisi


Batuhan Ulaş lisans derecesini TED Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Şu anda TED Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü’nde İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında Mobil-destekli Yabancı Dil Öğrenimi alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce TED Üniversitesi İngilizce Dil Okulu’nda öğretim görevlisi olarak görev almıştır. Batuhan Ulaş 2023 yılı Ocak ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Berna COŞKUNER

Öğretim Görevlisi


Berna Coşkuner, lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Amerikan Edebiyatı ve Kültürü bölümünde ve yüksek lisans derecesini National Üniversitesi (ABD) İşletme yönetimi üzerine tamamlamıştır. Yetişkinler için Celta sertifikasını almıştır. Ankara Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce, Ankara Üniversitesi’nde Hazırlık bölümünde öğretim görevlisi olarak görev almıştır. Berna Coşkuner 2020 Ekim ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Büşra BOZDEMİR

Öğretim Görevlisi


Büşra Bozdemir, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesindeki eğitimine Ankara Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi anabilim dalında halen devam etmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli özel öğretim kurumlarında İngilizce Öğretmeni ve Yabancı Diller Koordinatörü olarak görev almıştır. Büşra Bozdemir, 2022 yılı Şubat ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Naz MANGIT

Öğretim Görevlisi


Naz Mangıt lisans derecesini İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngiliz Dili Öğretimi anabilim dalında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli özel öğretim kurumlarında İngilizce Öğretmeni olarak görev almıştır. Naz Mangıt 2023 yılı Şubat ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Pınar Tuğçe GÜRKAN

Öğretim Görevlisi


Pınar Tuğçe Gürkan, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Beraberinde İtalya Verona Üniversitesi’nde Dil Bilim üzerine eğitim programını tamamlamıştır. Ankara Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce çeşitli kurumlarda ve okullarda İngilizce Öğretmeni pozisyonlarında görev almıştır. Pınar Tuğçe Gürkan 2023 Mart ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Tuğçe ÇAR

Öğretim Görevlisi


Tuğçe ÇAR lisans derecesini Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İngilizce Dili ve Edebiyatı bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Atılım Üniversitesi, İngilizce Kültürü ve Edebiyatı alanında tamamlamıştır. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce farklı kurumlarda İngilizce Öğretmeni, Uzman Tercüman, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı, Yurt Dışı Eğitim Koordinatörü, Zümre Başkanı ve Öğretim Görevlisi pozisyonlarında görev almıştır. Tuğçe ÇAR 2022 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.