İngilizce Hazırlık Programı

Buket KARA

Öğretim Görevlisi / Birim Sorumlusu


Buket Kara, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Şu anda Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisansını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce Biruni Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev almıştır. Buket Kara 2020 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Tubanur PİRDAL

Öğretim Görevlisi / Birim Sorumlusu


Tubanur Pirdal, lisans derecesini 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim alanında yapmış olup tez aşamasındadır. Tez çalışması “İkidillik Durumunda Çizgisel Uzaklık ve Dizilişin Birinci Dilde Ad Öbeklerinin İşlemlemesine Etkisi” hakkındadır. 2020 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Öncesinde ise iki yıl kolej deneyiminden sonra Türk Hava Kurumu Üniversitesinde Öğretim Görevliliği yapmıştır.

Yeşim UĞURLU ŞEN

Öğretim Görevlisi / Birim Sorumlusu


Yeşim Uğurlu Şen Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde Lisans, ve Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi, yabancı dil olarak İngilizce öğretilen sınıflarda yönerge verme uygulamaları üzerinedir. Yabancı dil eğitimi alanında akademik çalışmalarına devam etmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi pozisyonlarında görev almıştır. Yeşim Uğurlu Şen, 2022 Nisan ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi pozisyonunda çalışmaktadır

Atakan Coşkun

Öğretim Görevlisi


Atakan Coşkun, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde yüksek şeref öğrencisi olarak lisans derecesini tamamladı. Şu anda Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans programı bünyesinde tez çalışmasını sürdürüyor. Üç yılı aşkın süredir çeşitli yaş gruplarıyla çalışmış, OSTİM Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmış ve "NEW LANGUO A1" kitabının içerik ve tasarımının geliştirilmesinde aktif rol almıştır. Dijital okuma, ders kitabı geliştirme ve kültürlerarası farkındalık alanlarıyla ilgilenmektedir. Atakan Coşkun, 2023 Ekim ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Aysu Esra TURHAN DEMİR

Öğretim Görevlisi


Aysu Esra Turhan Demir lisansını 2015 yılında Celal Bayar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Celal Bayar Üniversitesi’nden pedagojik formasyon sertifikasını aldı. Şu anda Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi alanında yüksek lisansını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi’ne başlamadan önce Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi gibi farklı üniversitelerde ve çeşitli dil kurslarında çalıştı. 2022 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Büşra TOKMAK OOM

Öğretim Görevlisi


Büşra Tokmak Oom 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2020 yılında Gazi Üniversitesi'nden pedagojik formasyon sertifikasını aldı. 2022 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Yüksek lisans tezini modern İngiliz edebiyatı ve ekoeleştiri üzerine yazmıştır. Ankara Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce çeşitli kolejlerde İngilizce öğretmenliği yapmıştır. Büşra Tokmak Oom 2022 yılı Ocak ayından beri Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi pozisyonunda çalışmaktadır.

Ceren Bozkuş

Öğretim Görevlisi


Ceren Bozkuş, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Akademik ilgi alanları ve tezi, İngilizce öğrenen öğrencilerin sınıftaki etkileşimsel yeterliklerinin konuşma analizi yoluyla incelenmesi üzerinedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce Ostim Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı ve burada A1 düzeyinde İngilizce ders kitabının ortak yazarlığını yaptı. Ceren Bozkuş, Ekim 2023'ten bu yana Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Enver Haluk Tataroğlu

Öğretim Görevlisi


Ebru ŞEN

Öğretim Görevlisi


Ebru Şen lisans derecesini Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Atatürk Üniversitesi’nde pedagojik formasyon sertifikasını almıştır. Şu anda Medeniyet Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli kurumlarda İngilizce öğretmeni ve İngilizce öğretim görevlisi pozisyonlarında görev almıştır. 2021 yılı Ekim ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

İlknur Koca

Öğretim Görevlisi


İlknur Koca lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Şu anda Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi anabilim dalında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce çeşitli özel okullarda İngilizce öğretmeni olarak görev yapmıştır. 2023 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

İrem Sanar

Öğretim Görevlisi


İrem Sanar lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İngilizce Dili Eğitimi bölümünde yüksek şeref derecesiyle tamamlamıştır. Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli kurumlarda görev almıştır. İrem Sanar 2023 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Gamze Nur Aslan

Öğretim Görevlisi


Gamze Nur Aslan lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Gamze Nur Aslan, 2023 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Gökçe Koç Onar

Öğretim Görevlisi


Gökçe Koç Onar, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Başkent Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisans yapmaktadır. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi pozisyonlarında görev almıştır. Gökçe Koç Onar 2022 yılı Nisan ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi pozisyonunda çalışmaktadır.

Neşe Atasoy

Öğretim Görevlisi


Neşe Atasoy Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık bölümünde ilk lisans derecesini aldıktan sonra, ikinci lisans derecesini Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Global TESOL College onaylı uluslararası TESOL sertifikasına sahiptir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli kurumlarda tercümanlık ve İngilizce öğretmenliği yapmıştır. Neşe Atasoy 2023 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Elif YILMAZ

Öğretim Görevlisi


Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuş (2018) ve sonrasında Atılım Üniversitesi İngiliz Kültürü ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamış, (2021) ve yüksek Lisans tezinde fantastik kurgu üzerine çalışmıştır. Ankara Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce Ostim Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görev almıştır. 2022 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Ertuğrul Enis Can

Öğretim Görevlisi


Ertuğrul Enis Can, lisans derecesini 2021 yılında Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Şu anda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisansını sürdürmektedir. 2023 yılının Eylül ayı itibariyle Ankara Medipol Üniversitesi’nde öğretim görevlisi pozisyonunda görev almaktadır. Öncesinde ise Atılım Üniversitesi’nde, Maya Koleji’nde ve çeşitli dil kurslarında çalışmıştır.

Hikmet Yıldız

Öğretim Görevlisi


Hikmet Yıldız lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Şu anda Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili eğitimi yüksek lisans çalışmalarını sürdürmekte olup, tez aşamasındadır. Tez çalışması öğrencilerin yazma becerilerinin dynamic ölçülmesi hakkındadır. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce üniversitelerde öğretim görevlisi ve kolejlerde İngilizce Öğretmeni olarak görev yapmıştır. Hikmet Yıldız 2023 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Hacer Ecre Güneş

Öğretim Görevlisi


Hacer Ecre Güneş lisans derecesini Düzce Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde bölüm birinciliği ile tamamlamıştır. Şu anda Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi programında burslu öğrenci olarak yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Güneş, 2022 Haziran ayında 3 aylık bir eğitim sonunda Trinity Colloge London onaylı TESOL sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Güneş, üniversite döneminde bir çok projeye katılmıştır ve “Culture in the ELT classroom: Developing English Course Content within a Cross-Cultural Perspective” adlı E-twinning projesinde İspanyol ve İtalyan katılımcılarla bilrlikte yer almış, sergilenmesinde ve sunumunda ortak rol oynamıştır. Güneş, çalıştığı eski kurumunda da Ispanyol bir okul ile anlaşıp “Let’s know each other” adlı E-twinning projesi düzenlemiş, etkin rol almıştır. Güneş, 2023 yılı Şubat ayından beri Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Hande FİDAN

Öğretim Görevlisi


Hande Fidan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde Lisans eğitimini tamamlamıştır. Öğrenci değişimi programına katılarak Almanya’daki Leuphana University of Lüneburg’ta İngilizce Öğretimi üzerine eğitim almıştır. Ankara Medipol Üniversitesine katılmadan önce çeşitli kurumlarda görev almıştır ve 2022 yılı Eylül ayında Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı’nda öğretim görevlisi olarak görev almaya başlamıştır.

Hatice Eslem BAŞAR

Öğretim Görevlisi


Hatice Eslem Başar, lisans eğitimini 2022 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. Aynı zamanda yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yan dal eğitimini tamamlamıştır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili Öğretimi alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Lisans döneminde, alanında oldukça başarılı akademisyenlerin yer aldığı ‘METU FLE ELT Talks’ adlı projede ortak kurucu olarak yer almıştır. Hatice Eslem Başar, 2022 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce Hazırlık Programı’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

İpek Sarıkaya

Öğretim Görevlisi


İpek Sarıkaya, 2023 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi bölümünde Lisans eğitimini ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümünde Yandal eğitimini tamamlamıştır. Dilbilim bölümünden ve Edebiyat Fakültesi'nden 3.90 genel not ortalaması ile bölüm birincisi ve fakülte birincisi olarak mezun olmuştur. Lisans eğitimi süresince, 15. Dilbilim Öğrenci Konferansı'na iki sözlü sunum ile katılmıştır ve stajını Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı AB İşleri Genel Müdürlüğü Çeviri ve Koordinasyon Birimi'nde Stajyer Çevirmen olarak tamamlamıştır. Şu anda, Hacettepe Üniversitesinin Yabancı Diller Eğitimi Departmanı, İngiliz Dili Öğretimi programında yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. İpek Sarıkaya, 2023 yılından bu yana Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Gülsevin GÜLERYÜZ KARA

Öğretim Görevlisi


Gülsevin Güleryüz Kara 2011 yılında Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek lisansını Nadeem Aslam'ın Viran Ülkenin Bekçisi ve Kör Adamın Bahçesi Romanlarındaki Uzamsal Politikalar konulu tezi ile 2018 yılında ODTÜ’de tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi’de tamamladığı pedagojik formasyon eğitiminin yanı sıra Cambridge CELTA ve DELTA Modül 1 sertifikalarına sahiptir. Halen Cambridge DELTA Modül 3 projesi üzerinde çalışmaktadır. Akademik amaçlı İngilizce, eleştirel pedagoji ve öğretmen yetiştirme akademik ilgi alanlarındandır. Gülsevin Güleryüz Kara Eylül 2022’den beri Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görev yapmaktadır.

Umut Akça

Öğretim Görevlisi


Umut Akça lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünde yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce yurtiçi ve yurtdışı çeşitli üniversite ve kurumlarda öğretim görevlisi pozisyonlarında görev almıştır. Umut Akça 2023 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Natelie OFLAZ

Öğretim Görevlisi


Natalie Oflaz lisans derecesini Uluslararası Litvanya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Cambridge Üniversitesi onaylı CELTA sertifikasına sahiptir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce farklı kurumlarda İngilizce Öğretmeni ve Öğretim Görevlisi pozisyonlarında görev almıştır. Natalie Oflaz 2022 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Öykü İNAL

Öğretim Görevlisi


Öykü İnal, Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. Ankara Medipol Üniversitesine katılmadan önce Ostim Teknik Üniversitesinde İngiliz dili eğitmeni ve Berlitz Ankara da eğitim koordinatörlüğü yapmıştır. 2022 yılının Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, İngilizce hazırlık programında İngiliz dili eğitmenliği yapmaktadır.

Sema ÖZARSLAN

Öğretim Görevlisi


Sema Özarslan, lisans derecesini Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi pozisyonunda görev almıştır. Cambridge Üniversitesi onaylı DELTA Module 2 sertifikasına sahiptir. Sema Özarslan 2020 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Serdar Soyer

Öğretim Görevlisi


Serdar Soyer lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. Çalışma hayatına çeşitli dil okullarında çalışarak başlamış ve öğretmenliğin yanı sıra birçok ders kitabının yazarlığını, editörlüğünü ve tasarımcılığını yapmıştır. Şu an Ankara Üniversitesi’nde Eğitim Sosyolojisi alanında yüksek lisans yapmaktadır. 2022 yılının Ekim ayından beri Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda Öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Salih Develi

Öğretim Görevlisi


Salih Develi, lisansını Gazi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde yapmış, lisans eğitiminin iki dönemini Polonya’da Nowy Sacz Devlet Yüksek Meslek Okulu’nda tamamlamıştır. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli kurumlarda ve üniversitelerde İngilizce öğretmeni/öğretim görevlisi pozisyonlarında görev almıştır. 2023 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi pozisyonunda çalışmaktadır.

Muhammet Can Kılıç

Öğretim Görevlisi


Muhammet Can Kılıç, lisans derecesini 2022 yılında Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Venedik, Atina ve Stuttgart şehirlerinde Avrupa Birliği Konseyi onaylı Erasmus+ gönüllülük projelerine katılım sağlamıştır. Avrupa’daki mülteci krizi, insan hakları ve genç işsizliği konu edinen bu projelerde Türkiye ekip lideri olarak görev almıştır. Üniversite yıllarında, Birleşmiş Milletler komitelerinin işleyiş ve prensipleri hakkında farkındalık uyandırmayı amaçlayan BM onaylı konferanslarda İngilizce dilinde münazara ödülleri kazanmıştır. 2023 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Zeynep KARGALIOĞLU

Öğretim Görevlisi


Zeynep Kargalıoğlu, lisansını Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde yapmış, lisans eğitiminin bir dönemini Polonya’da Jagiellonian Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli kurumlarda ve üniversitelerde İngilizce öğretmeni/öğretim görevlisi pozisyonlarında görev almıştır. 2022 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi pozisyonunda çalışmaktadır.

Zeynep Serbest

Öğretim Görevlisi


Zeynep Serbest lisans derecesini Gazi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Şu anda Gazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Zeynep Serbest 2023 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Ulvi Emir Karahan

Öğretim Görevlisi


Ulvi Emir KARAHAN lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Çalışma hayatına çeşitli dil okullarında çalışarak başlamış ve öğretmenliğin yanı sıra birçok makale çevirisi yapmıştır. 2023 yılının Ekim ayından beri Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda Öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Zorunlu Yabancı Dil Koordinatörlüğü

Pınar Tuğçe GÜRKAN

Birim Koordinatörü


Pınar Tuğçe Gürkan, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Beraberinde İtalya Verona Üniversitesi’nde Dil Bilim üzerine eğitim programını tamamlamıştır. Ankara Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce çeşitli kurumlarda ve okullarda İngilizce Öğretmeni pozisyonlarında görev almıştır. Pınar Tuğçe Gürkan 2023 Mart ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Büşra Tataroğlu

Öğretim Görevlisi


Büşra Tataroğlu lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Aynı zamanda İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden Yandal, Eğitim Fakültesi’nden de Pedagojik Formasyon sertifikalarına sahiptir. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Amerikan Kültürü ve Edebiyatı anabilim dalında yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. Akademik ilgi alanları yaşam yazını, minör edebiyat, sürgün konsepti ve Amerikan tarihidir. Bir dönem çeşitli kurumlarda İngilizce öğretmenliği yapmış olup, 2023 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Modern Diller Birimi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Berna COŞKUNER

Öğretim Görevlisi


Berna Coşkuner, lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Amerikan Edebiyatı ve Kültürü bölümünde ve yüksek lisans derecesini National Üniversitesi (ABD) İşletme yönetimi üzerine tamamlamıştır. Yetişkinler için Celta sertifikasını almıştır. Ankara Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce, Ankara Üniversitesi’nde Hazırlık bölümünde öğretim görevlisi olarak görev almıştır. Berna Coşkuner 2020 Ekim ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Sümeyye Gür

Öğretim Görevlisi


Sümeyye Gür lisans derecesini Trabzon Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden ön lisans derecesine sahiptir. Şu anda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. Halihazırda Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği kapsamında ‘’Co-teaching in middle school English classes: Worth a try?’’ adlı projenin yürütücülüğünü yapmakta ve çocuklar için İngilizce hikaye kitap yazarlığı üzerine çalışmalar sürdürmektedir. Akademik ilgi alanları yabancı dil eğitiminde takım öğretimi, ölçme ve değerlendirme, sürdürülebilirlik, ve yapay zeka kullanımıdır. Daha önce birçok farklı özel kurumda İngilizce öğretmeni olarak çalışmış, uluslararsı konferans ve projelerde görevler üstlenmiş olup, 2023 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Modern Diller Birimi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Mehmet Erdoğan

Öğretim Görevlisi


Mehmet Erdoğan, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli özel okullarda ve dil kurslarında İngilizce öğretmeni olarak görev yapmıştır. Ayrıca, grafik tasarım, web tasarımı ve yazılım gibi konulara ilgi duymakta ve bu alanlarda projeler üretmektedir. Mehmet ERDOĞAN, 2023 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Şevval Alageyik

Öğretim Görevlisi


Şevval Alageyik lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde tamamlamıştır. Aynı zamanda Sosyoloji alanında çift anadal, Avrupa Çalışmaları alanında yandan yapmıştır. Şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İngiliz Dili Öğretimi alanında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce Fransa’da bir dil okulunda pedagoji yönetici asistanı ve İngilizce öğretmeni olarak görev almıştır. Şevval Alageyik 2023 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Tuğçe ÇAR

Öğretim Görevlisi


Tuğçe ÇAR lisans derecesini Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İngilizce Dili ve Edebiyatı bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Atılım Üniversitesi, İngilizce Kültürü ve Edebiyatı alanında tamamlamıştır. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce farklı kurumlarda İngilizce Öğretmeni, Uzman Tercüman, Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı, Yurt Dışı Eğitim Koordinatörü, Zümre Başkanı ve Öğretim Görevlisi pozisyonlarında görev almıştır. Tuğçe ÇAR 2022 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.