Misyonumuz ve Vizyonumuz

VİZYONUMUZ:

• Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunun (YDYO) vizyonu ülkemizde ihtiyaç duyulan yabancı dil eğitim-öğretim kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerimizin ve eğitim almak isteyen paydaşlarımızın yabancı dil konusundaki sorunlarına akılcı çözümler sunabilmektir.

• Fiziki olanakları ve eğitim kadrosu ölçüsünde yabancı dil öğrenimini problem olmaktan çıkarıp, profesyonelce yürütülen bir öğrenme sürecine dönüştürmektir.

• Bilişim teknolojisinin sağladığı olanaklardan yararlanarak yabancı dil eğitimi konusunda öncü rolü üstlenerek yeni ufuklara yönelmektir. 

• İngilizcenin dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmek isteyenler için gerekli alt yapıyı oluşturmaktır.

• İngilizce Hazırlık Programı ve Bölüm İngilizceleri derslerine katılan öğrencilere, dil eğitiminin yanı sıra öğrenmekte oldukları yabancı dilin kültürünü ve kullanım alanlarını tanıtabilmektir. 

• Ulusal ve uluslararası alanda Ankara Medipol Üniversitesi’nin başarılarına katkı sağlamak ve benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma yükselebilmektir. Türkiye’de en nitelikli dil eğitimi veren yabancı diller yüksekokulları arasında yer almaktır.

•Entegre eğitim teknolojisini, akademik ihtiyaçlara göre hazırlanmış bir müfredat ile birleştirerek Türk Yükseköğretim Sistemindeki sistemli ve başarılı programlardan biri olmak, personelinin mesleki gelişimini destekleyerek yabancı dil eğitimi alanına, Türkiye’deki ve yurtdışındaki akademiye katkıda bulunmak ve kalite standartları uygulamaları bakımından Türk Yüksek Öğretim Sistemindeki yabancı diller yüksekokulları arasında örnek gösterilen bir kurum olmaktır.

MİSYONUMUZ:

• Yabancı Diller Yüksekokulu’nun (YDYO) misyonu, üniversitemizin eğitim dili İngilizce veya Türkçe olan fakülte ve yüksekokul programlarını başarı ile takip edebilecek düzeyde dil becerilerine sahip, çok kültürlü, etik, eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirerek, topluma hizmet etmektir.

Öğrencilerimiz açısından:

•Ankara Medipol Üniversitesinin fakülte ve yüksekokullarındaki eğitim için gerekli olan yabancı dil yeterlik düzeylerine ulaşmalarını sağlamak ve çalışma becerilerini üniversite hayatları boyunca daha da geliştirmelerini desteklemektir.

Bireyi bir bütün olarak ele alan öğrenim yaklaşımına uygun olarak, öğrencilerimizin eleştirel ve analitik düşünce becerilerine sahip, bağımsız öğrenenler olarak potansiyellerini geliştirmelerine yardım etmektir.

• Öğrencilerimizin üniversite hayatına uyum sağlamalarını kolaylaştıran, akademik çalışmanın gereklerini yerine getirmeleri için onları destekleyen ve mezuniyet sonrasında başarılı bir hayata adım atmaları için gereken araçlarla onları donatan bir öğrenim ortamı oluşturmaktır.

Akademik ve İdari Personelimiz açısından:

• Kişisel ve mesleki gelişim olanakları sunmaktır.

• Kurumsal öğrenimi desteklemek üzere açık ve sorgulayıcı bir kültürü özendiren, profesyonel bir çalışma ortamı oluşturmaktır.

• Üniversitemizde parçası olduğumuz topluluğun içinde yabancı dil kullanımının sürdürülmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.