Zorunlu Yabancı Dil Koordinatörlüğü

Tunahan DEMİRBAŞ

Koordinatör / Öğretim Görevlisi


Tunahan Demirbaş lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. Şu anda Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi anabilim dalında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi ve yönetici pozisyonlarında görev almıştır. Tunahan Demirbaş 2020 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Alper DUYSAK

Öğretim Görevlisi


Alper Duysak, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dil Bilimi bölümünde ve yüksek lisans derecesini Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Yönetim Bilişim Sistemleri anabilim dalında tamamlamıştır. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli özel öğretim kurumlarında İngilizce Öğretmeni ve Yabancı Diller Koordinatörü olarak görev almıştır. Alper Duysak, 2020 yılı Ekim ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Berna COŞKUNER

Öğretim Görevlisi


Berna Coşkuner, lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Amerikan Edebiyatı ve Kültürü bölümünde ve yüksek lisans derecesini National Üniversitesi (ABD) İşletme yönetimi üzerine tamamlamıştır. Yetişkinler için Celta sertifikasını almıştır. Ankara Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce, Ankara Üniversitesi’nde Hazırlık bölümünde öğretim görevlisi olarak görev almıştır. Berna Coşkuner 2020 Ekim ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Cem Yağmur GENÇ

Öğretim Görevlisi


Cem Yağmur Genç lisans derecesini Selçuk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Şu anda Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İngiliz Dili Öğretimi anabilim dalında yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi pozisyonunda görev almıştır. Cem Yağmur Genç 2021 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Dilara YAMAÇ KARA

Öğretim Görevlisi


Dilara Yamaç Kara, lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde tamamlamıştır. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Eğitim Bilimleri'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup, şu anda Ufuk Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi bölümünde yüksek lisans çalışmalarını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi pozisyonunda görev almıştır. Dilara Yamaç Kara 2021 yılı Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Gamze EŞDUR AÇIKGÖZ

Öğretim Görevlisi


Gamze Eşdur lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde tamamlamış; yüksek lisans derecesini ise ODTÜ Bilişsel Bilimler bölümünden almıştır. Şu anda yine ODTÜ Bilişsel Bilimler bölümünde doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesi’ne katılmadan önce bir yüksek öğretim kurumunda öğretim görevlisi olarak görev almıştır. 2021 yılı Eylül ayından itibaren ise Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Hacer ÇALIŞKAN

Öğretim Görevlisi


Hacer Çalışkan lisans derecesini Başkent Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans derecesini ise Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında tamamlamıştır. Hacer Çalışkan'nın Cambridge Üniversitesi CELTA belgesi bulunmaktadır ve ayrıca İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimi, İngilizce öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme okur-yazarlığı gibi konularda akademik çalışmaları bulunmaktadır. Ankara Medipol Üniversitesi'ne katılmadan önce çeşitli eğitim kurumlarında (üniversite ve K-12 eğitim kurumları) görev yapmıştır. Hacer Çalışkan, 2021 eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi/Yabancı Diller Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.