Akademik Personel

ÖĞR. GÖR. ŞİRİN KÜBRA YAĞMUR

Türkçe Hazırlık Program Koordinatörü


YAĞMUR, lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Üniversite eğitimini bir yıl erken ve derece ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi programında tamamladı. Yüksek lisans tezinde, okuma tutumu ile ilgili deneysel bir çalışma yürüttü. Bu süreçte bir kamu kurumunda eğitmen olarak görev yaptı ve kurumun planladığı Avrupa Birliği Projesi kapsamında üç yıl boyunca uluslararası öğrencilere “Yabancı Dil Olarak Türkçe” dersleri verdi. 2018-2020 yılları arasında farklı üniversitelerden “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifikası” aldı. “Çocuk Kitaplarının Seçimi, Okuma ve Yazma Becerisinin Gelişimi, Okuma Kültürü, Kitap ve Çocuk, Akademik Türkçe, Yazma Becerisi, Etkili İletişim” gibi muhtelif başlıklarda eğitim ve seminerler verdi. Yağmur, Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi programında doktora eğitimine tam burslu devam etmektedir. 2020 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Türkçe Hazırlık Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi MOHD MİNHAJ


1990 yılında Hindistan’da doğdu. 2011 yılında University of Delhi, Yeni Delhi’de B.A Programı’ndan (Edebiyat Fakültesi) mezun oldu. 2013 yılında Türkiye’de TÖMER eğitimi aldı. 2015 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsünden Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bölümünde yüksek lisansını yaptı. 2018-2019 yılında Jamia Millia İslamia Üniversitesinde Türk Dili Edebiyatı Bölümünde Assistant Profesör olarak göre yaptı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Y.T.B) burslu öğrenci olarak doktorasını tamamlandı. Doktora Esnasında, Ankara Üniversitesi Hindoloji Bölümünde gönüllü olarak Türk öğrencilere Hintçe ders vermiştir. Ayrıca Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının Ankara Ofisinde Uluslararası Öğrenci Danışmanlığı görev yapmıştır. Hâlihazırda Ankara Medipol Üniversitesinin Türkçe Hazırlık Birimi’nde Doktora Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÖĞR. GÖR. BEYZA AYDIN


Lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlamıştır. Pedagojik formasyon sertifikasını Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, Türkçe öğretimi sertifikasını ise Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden almıştır. Yüksek lisans eğitimini Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı programında tamamlamıştır. Yüksek Lisans yaparken aynı zamanda özel okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği ve eğitim danışmanlığı yapmıştır. Şu an Ankara Üniversitesi Türkçe Hazırlık Birimi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

ÖĞR. GÖR. BURCU ŞAHİN


Burcu Şahin, lisansını Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı alanında tamamlamıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesinde pedagojik formasyon sertifikasını ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasını almıştır. Şu anda Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı programında yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Ankara Medipol Üniversitesinde başlamadan önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi gibi üniversitelerin Yabancılara Türkçe Öğretimi ile ilgili kurumlarında görev yapmıştır. 2020 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe Hazırlık Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

ÖĞR. GÖR. SENA BAYKAL


Sena Baykal, lisans derecesini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamlamıştır. Türk Dili ve Edebiyatı’nın yanı sıra, aynı üniversitede, çift ana dal programı dâhilinde Psikoloji Bölümü’nden de mezun olmuştur. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi sertifikasını, Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezinden almıştır. Ankara Medipol Üniversitesinden önce Gazi Üniversitesi TÖMER, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi DİLMER ve Yunus Emre Enstitüsünde yabancılara Türkçe öğretmiştir. 2020 Eylül ayından itibaren Ankara Medipol Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki Türkçe Hazırlık Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Hâlen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

ÖĞR. GÖR. ŞEYMA YILDIZ


Şeyma Yıldız, 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden birincilikle mezun oldu. Pedagojik formasyon eğitimini ve Türk Dili anabilim dalı yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesinde tamamladı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden yabancılara Türkçe öğretimi sertifikası aldı. Yüksek lisans eğitimi boyunca Yunus Emre Enstitüsünde yabancılara Türkçe öğretim okutmanlığı yaptı. Şu an Ankara Üniversitesi Yeni Türk Dili anabilim dalında doktora yapmakta ve Ankara Medipol Üniversitesinde öğretim görevliliği yapmaktadır.